ออมสิน ปล่อยกู้ SMEs เต็มสุข เต็มสิบ 2565 วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

ออมสิน ปล่อยกู้ SMEs เต็มสุข เต็มสิบ 2565 วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ธนาคาร ออมสิน เปิดตัว SMEs เต็มสุข เต็มสิบ 2565 ให้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก – ขนาดกลาง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และแบบนิติบุคคล สามารถใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร โฉนดที่ดิน ที่ดิน และอาคาร คอนโดนมินเียม เป็นหลักประกันการกู้ได้

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

ผู้อำนวนการธนาคารออมสิน นายวิทัย รัตนาการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือในหลายมาตรการตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังมีอยู่

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้กู้ สินเชื่อ GSB “SMEs เต็มสุข เต็มสิบ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ โดยเปิดให้กู้ได้ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มต้นที่ 2.99% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปีและผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี

สำหรับหลักประกันการกู้สามารถจะเลือกใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงิน (กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท) หรือใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร ที่ดินและอาคาร โฉนดที่ดิน หรือคอนโดมีเนียม เป็นหลักประกัน

สินเชื่อ GSB “SMEs เต็มสุข เต็มสิบ” จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีศักยภาพและต้องการเงินทุน แต่ขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ โดยกู้เพื่อเป็นเงินลงทุนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ หรือกู้เพื่อการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเป็นความตั้งใจของธนาคารออมสินที่อยากช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างทั่วถึงด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้และดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นายรวินทร์ กล่าวว่า “สินทรัพย์แต่ละประเภทจะให้ผลตอบแทนที่ดีในภาวะตลาดที่ต่างกัน เช่นหากเศรษฐกิจเติบโต เงินเฟ้อไม่มาก การลงทุนในหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่หากเศรษฐกิจชะลอตัว ตราสารหนี้ เช่นพันธบัตร จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ดังนั้น ภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวน และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก นักลงทุนควรกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ (Multi-asset investment) เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งดัชนีกลุ่ม J.P. Morgan (MOZAIC XRP) ที่ธนาคารคัดเลือกมาในครั้งนี้ มีกลยุทธ์แบบกระจายการลงทุน และยังปรับสัดส่วนการลงทุนสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมรับตลาดที่ผันผวน และมุ่งทำผลตอบแทนต่อเนื่องในทุกสภาวะตลาด โดยธนาคารคุ้มครองเงินต้นให้เต็มจำนวน และไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการอีกด้วย”

ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะเปิดจองหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “กรุงไทย J.P. Morgan MOZAIC XRP” ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน

แนะนำ ออมสิน สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท สมัครยังไง ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เช็กคำตอบ

อัปเดตการเงินธนาคาร ออมสิน สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 ปล่อยวงเงินได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย สามารถชำระคืนนานสูงสุด 96 งวด (8 ปี) ตอบโจทย์กลุ่มลูกจ้าง พนักงานโรงงาน หรือบริษัทเอกชน ช้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย พร้อมชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน แนะนำขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็กคำตอบได้เลยที่นี่

สำหรับผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ของธนาคาร ออมสิน เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับการเป็นค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ เหมาะสำหรับพนักงานเงินเดือน โรงงาน บริษัทเอกชน กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีอัตรารายได้ต่ำ ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินเชื่อในการคืนเงินกู้ และวิธีการคำนวณชำระเงินคืนตามที่กำหนดต่าง ๆ ดังนี้

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ของ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 จากธนาคาร ออมสิน เริ่มต้นที่สูงสุด 50,000 บาท ต่อราย โดยต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ 36 งวด, สำหรับวงเงินที่ 50,001 บาท – 100,000 บาท สามารถชำระคืนได้สูงสุด 5 ปี หรือ 60 งวด และสุดท้ายในส่วนของวงเงินเริ่มต้นที่ 100,001 บาท – สูงสุด 200,000 บาท จะสามารถชำระคืนได้ภายใน สูงสุด 8 ปี หรือ 96 งวด

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ของสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ของสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ของสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

สำหรับวิธีการคำนวณชำระเงินคืนสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ธนาคารออมสิน จะเป็นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยการ คำนวณชำระหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ช่วงเวลาที่ผ่านมาเหรียญคริปโตหรือสกุลเงินดิจิทัลประสบปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้บริษัทพีมายเนอร์ ประสบปัญหาภาวะขาดทุน ทำให้ต้องหยุดจ่ายเงินปันผลชั่วคราวแก่นักลงทุนหลายร้อยคน จนนำไปสู่การฟ้องร้องกิติกร อินต๊ะ ในเวลาต่อมา

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป