วิธีเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

วิธีเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

เราทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงส่วนตัว วงวิชาชีพ วงวิชาการ หรือวงศาสนา เราทุกคนจำเป็นต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสำหรับศิษยาภิบาล การเป็นผู้นำอาจเป็นบทบาทที่ยุ่งยากในการทำความเข้าใจและนำไปใช้ ความยิ่งใหญ่ของการทำงานเพื่ออาณาจักร แรงกดดันจากภายนอกและภายในของการเป็นผู้นำทางศาสนา และความต้องการที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปสามารถท่วมท้น ในตอนนี้ของ ANN InDepth ศิษยาภิบาล Ivan Williams ผู้อำนวยการสมาคมรัฐมนตรีฝ่ายอเมริกาเหนือของคริสตจักรมิชชั่น และเบนจามิน ลุนด์ควิสต์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและที่ปรึกษาด้านความเป็นผู้นำ มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

เมื่อถูกถามถึงวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนผู้นำ วิลเลียมส์ตอบว่า

 “โดยการจัดหาทรัพยากรสำหรับพวกเขาโดยการสนับสนุนพวกเขาและทำให้พวกเขาทวีคูณ กระตุ้นให้พวกเขาเป็นโค้ชและที่ปรึกษาด้วยตนเอง ฉันคิดว่านั่นคือกระบวนการสร้างสาวกทั้งหมดของการส่งต่อ ผู้นำที่รักษาความเป็นผู้นำไว้กับตัวเองและขัดขวางกระบวนการของพันธกิจด้วยตัวเอง” หัวใจของความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำมีการพัฒนาอยู่เสมอและไม่สามารถจำกัดอยู่เพียงแนวทางที่เป็นสูตรเดียวได้ มันต้องการการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้นำหยุดนิ่ง พวกเขาก็ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งวิลเลียมส์และลุนด์ควิสต์ยืนยันว่า “ผู้นำที่ดีที่สุดคือนักเรียนตลอดชีวิต” 

การเป็น “นักศึกษาตลอดชีวิต” ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วย แท้จริงแล้ว ความเป็นผู้นำเริ่มต้นในระดับบุคคล ลันด์ควิสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า “ถ้าเราต้องการให้คริสตจักรของเรากลายเป็นศูนย์กลางของอิทธิพลที่พัฒนาสาวกและพัฒนาผู้นำ เราต้องมีวิสัยทัศน์นั้นสำหรับเราเป็นการส่วนตัว นั่นคือเราจะเติบโตและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะสามารถท้าทายผู้คนที่เราทำงานด้วย ” ในถ้อยแถลงของเขา ลุนด์ควิสต์ได้เปิดเผยเครื่องมือที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับภาวะซบเซาในฐานะผู้นำ ความเป็นผู้นำต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่จะถูกท้าทาย การล้อมรอบตัวเราด้วยผู้คนที่ท้าทายให้เราเติบโต ยังหมายถึงการยอมรับความปรารถนาที่จะท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ ถ้าเรากลัวเรือล่ม ทำให้คนที่ยึดติดกับประเพณีไม่พอใจ เราก็ไม่ได้รับใช้พวกเขาในฐานะผู้นำ ในฐานะผู้นำคริสเตียน เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องหันเหความสนใจไปที่พระคริสต์ เมื่อประเพณีและโครงสร้างที่สะดวกสบายได้รับการเคารพมากกว่าพระเจ้าที่พวกเขาอ้างว่าเฉลิมฉลอง ดังนั้นจะต้องทำการปรับเปลี่ยน การมีคนที่ไว้ใจได้ซึ่งจะช่วยท้าทาย ชี้แนะ และแก้ไขด้วยความรักเป็นสิ่งสำคัญ

แต่เมื่อต้องค้นหาบุคคลเหล่านี้ พวกเขาจะต้องถูกเลือกด้วย

ความตระหนักในความล้มเหลวของเราเอง ความเป็นผู้นำต้องมาพร้อมกับการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อผู้นำตระหนักถึงเส้นทางการเป็นผู้นำของตนเอง ข้อบกพร่องและทั้งหมด พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความชัดเจนและยอมจำนนต่อศรัทธา มิชชันนารี ศิษยาภิบาล ผู้อาวุโส ผู้เชื่อในขอบเขตส่วนตัวของพวกเขาเป็นผู้กำหนดทิศทางของสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเป็นผู้นำ การรับผิดชอบต่อการเติบโตเป็นขั้นตอนสำคัญในการก้าวไปสู่การเป็น ไม่ใช่แค่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ แต่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วย ดังนั้นการมีคนที่จะรัก ห่วงใย และแก้ไขเราในจุดบอดของเรา ปกป้องเราจากความเชื่อที่ว่าเราไม่ต้องการคำแนะนำที่เพิ่มขึ้น

การอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นผู้นำเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอำนาจของคนรุ่นใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระเยซูพัฒนาผู้นำอย่างไร? โดยให้ความชัดเจนและคำแนะนำ โดยไม่คำนึงถึงอายุ ผู้คนมักจะแทนที่ความเป็นผู้นำด้วยตำแหน่ง แต่ในความเป็นจริง ตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนโดยการกระทำหรือความรับผิดชอบที่แท้จริง นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในคริสตจักร เมื่อพูดถึงการวางคนหนุ่มสาวให้มีบทบาทเป็นผู้นำ เราให้ความเป็นผู้นำของพวกเขาเหนือขอบเขตความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับอนาคตความเป็นผู้นำแทนที่จะตระหนักว่าพวกเขาเป็นผู้นำในที่นี่และเดี๋ยวนี้ วิลเลียมส์ยืนยันว่า “สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นซึ่งขัดขวางการส่งต่อผู้นำรุ่นต่อไปและสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางการทวีคูณหรือกระบวนการสร้างสาวกคือรวมถึงคนหนุ่มสาวด้วย แต่สถานที่หรือพื้นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเขา ” แทนที่จะให้อำนาจทางทฤษฎีกับคนหนุ่มสาว แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือความเป็นผู้นำ ให้ความชัดเจนและความรับผิดชอบที่แท้จริงที่แสดงให้พวกเขาได้ยินเสียงและความไว้วางใจในปัจจุบัน 

เมื่อคิดถึงความเป็นผู้นำ อาจดูเหมือนเป็นลักษณะนิสัยตามธรรมชาติที่มีหรือไม่มีก็ได้ สิ่งนี้ไม่สามารถเพิ่มเติมจากความจริง ทั้งวิลเลียมส์และลุนด์ควิสต์ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ความเป็นผู้นำ จากการลองผิดลองถูก เราเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำนั้นมีความหมายอย่างไรสำหรับบุคคลและมาตรฐานทางโลกที่ไม่ได้เรียนรู้ หลีกหนีจากความเชื่อที่ว่าตัวตนนั้นพบได้ในความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ และตระหนักว่าตัวตนของเรานั้นถูกค้นพบและดำรงอยู่ในพระคริสต์องค์เดียวเท่านั้น ผู้นำในตอนท้ายคือคนที่มีข้อบกพร่อง พยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำส่วนรวมไปสู่จุดที่พวกเขาต้องการ ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะตัดสินพวกเขา ให้การสนับสนุนและคำตอบที่พวกเขาต้องการเพื่อการเติบโต หากคุณไม่เต็มใจที่จะเป็นผู้นำ จงเป็นชุมชนรอบตัวเธอหรือเขาที่เอื้อต่อการเติบโตและแก้ปัญหาความต้องการที่มีอยู่

Credit : https://heylink.me/slotsod777
https://heylink.me/slotsod
https://heylink.me/Ufabet-band
https://heylink.me/hob168
https://heylink.me/baccarat666
https://heylink.me/Ufabet666win
https://heylink.me/pokdeng-666
https://heylink.me/hilo-666
https://heylink.me/dummy-666
https://heylink.me/namtao-666
https://heylink.me/gaogae-666
https://heylink.me/666slotclub